Молитвы

 

 

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

МОЛИ́ТВА СВЯТО́МУ ДУ́ХУ

 Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины,

И́же везде́ сы́й и вся́ исполня́яй,

Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю,

прииди́ и всели́ся в ны́,

и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны,

и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша

 

 МОЛИ́ТВА ГОСПО́ДНЯ

 О́тче на́ш, И́жe еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́,

Да прии́дет Ца́рствие Твое́,

Да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь;

И оста́ви на́м до́лги на́ша,

я́ко же и мы́ оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ на́с во искуше́ние,

но изба́ви на́с от лука́ваго

 

 

ПЕ́СНЬ ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЕ

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,

Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́нна Ты́ в жена́х

и благослове́н пло́д чре́ва Твоего́,

я́ко Спа́са родила́ еси́ ду́ш на́ших

 

 

 

СИ́МВОЛ ВЕ́РЫ

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля,

Творца́ не́бу и земли́,ви́димым же все́м и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Хри́ста, Сы́на Бо́жия, Единаро́днаго, И́же от Отца́

рожде́ннаго пре́жде все́х ве́к; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна,

рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся́ бы́ша. На́с ра́ди челове́к и

на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и

Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны́ при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша,

и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий де́нь по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́,

и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым,

Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со

Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Ами́нь.

 

 

 

 

 

 

МОЛИ́ТВА КО ПРЕСВЯТО́Й ТРО́ИЦЕ

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́с;

Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;

Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;

Святы́й, посе́ти и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Го́споди, поми́луй. Го́споди, поми́луй.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

 

 

ТРОПАРЬ КРЕСТУ И МОЛИТВА ЗА ОТЕЧЕСТВО

Cпаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́,

побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство

 

 

 

МОЛИ́ТВА А́НГЕЛУ-ХРАНИ́ТЕЛЮ

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́

да́нный, приле́жно молю́ тя́: ты мя дне́сь просвети́ и от вся́кого зла́ сохрани́,

ко благо́му дея́нию наста́ви и на пу́ть спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

 

 

 

МОЛИ́ТВА СВЯТО́МУ, И́МЯ КОТО́РОГО НО́СИШЬ

Моли́ Бо́га о мне́, святы́й уго́дниче Бо́жий (и́мя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю,

ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й

 

 

 

 

 

 

 

 

ИИСУ́СОВА МОЛИ́ТВА

 

 

ГО́СПОДИ ИИСУ́СЕ ХРИСТЕ́,

 

СЫ́НЕ БО́ЖИЙ,

 

ПОМИ́ЛУЙ МЯ́, ГРЕ́ШНАГО!

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели